ÇALIŞMA ZAMANI

Çocukların hiçbir müdahale olmadan planlarını gerçekleştirdikleri, k e n d i i f a d e l e r i y l e o y u n l a r ı n ı o y n a d ı k l a r ı z a m a n d ı r. B u s ü re ç içerisinde öğretmen çocukları bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşları ile ilişkileri, bir problemle karşılaştıkların da nasıl çözdükleri gibi konularda gözlemleyerek kayıtlar tutar.

WhatsApp WhatsApp