AİLE KATILIMI ETKİNLİKLERİ

Daha önceden belirlenen günler doğrultusunda velilerimiz çocuklarının sınıflarına konuk olurlar. B katılımlar Öğrencilerimizin aileleriyle ortak yaşantı geliştirmelerini, ailelerin okulumuzu & okul ortamımızdaki eğitim etkinliklerimizi yakından tanıyabilmeleri ve çocukların deneyimlerini paylaşırlar. Meslek-hobi- beceri tanıtımları, masal okuma, mutfak etkinliği yapma vb. pek çok etkinlik yıl boyunca devam eder.

BEDEN EĞİTİMİ

Anaokulumuzda Beden Eğitimi etkinlikleri öğrencilerin vücut koordinasyonlarını, esnekliğini ve kondisyonunu geliştirmeye yönelik hazırlanmış etkinlikleri içerir. Psikomotorlarına ait t becerilerini desteklemenin yanı sıra, öğrencilerin farkındalık duygusu ile sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen bu etkinlikler çeşitli sportif oyunlar, temel jimnastik ve denge hareketleri ile zenginleştirilmektedir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yaşam boyu öğrenme, anaokulunda başlar. Anaokulu, yani 3-6 yaş dönemi eğitim-öğretimi, erişkin kişiliklerinin % 80'inin belirlendiği, çok önemli bir zaman dilimidir. Bu süreçte, öğrenme çok kolay sağlanır; doğal olarak edinilen bilgiler, uygulama ve tekrarlarla pekiştirilir. Bu bağlamda, anaokullarımızda, yabancı dilin hâkim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Yabancı dilin eğlenceli ortamlarda yaşayarak öğrenilmesi

DEĞERLER EĞİTİMİ

AmacımıZ;çocuklarımızın konuların dışındaki alanlarda da eğitmektir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşlar olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılmaktadır. Değerler Eğitimi konularından bazıları; sorumluluk sahibi olmak, saygı, dürüstlük, paylaşmak, çalışkan olmak vb. dir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim öğretim sürecimizin son aşamasıdır, amaçlarımız doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim-öğretim etkinliklerinin 3-6 yaş öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında, oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme  sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.·            Gözlem kayıtları·              Anektod

HATIRLATMA ZAMANI

Çocukların çalışma zamanı içinde yaşadıkları deneyimlerini değerlendirme ve geliştirme olanağı buldukları, planlarına kattıklarını, arkadaşları ile yaşadıklarını anlattıkları ya da çeşitli etkinliklerle (resim yapma v.b. gibi) sundukları zamandır.

TOPLANMA VE TEMİZLİK ZAMANI

Çocukların çalışma zamanında kullandıkları tüm araç gereçleri ait olduğu bölüme koyduğu ve tamamlanmış projelerini daha sonra sergilemek üzere ortadan kaldırdığı zamandır. Öğrencilerimizin kullanacağı bütün materyal ve oyuncaklar Sağlık Bakanlığı onaylı olup süreç içerisinde dezenfektleri yapılacaktır.

PLANLAMA ZAMANI

Her çocuk sınıf içinde oluşturulan ilgi ve öğrenme alanların- dan (Blok, Müzik, Sanat, Kukla, Fen Ve Matematik, Kitap, Bilgisayar vb.) istediğine yönelik planını yapar ve bu planını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı materyalleri belirler.

“Math Their Way” Eğlenceli Matematik

Anaokulu çağındaki çocuklara matematiği eğlenceli ve etkilietkinliklerle öğretebilmek , matematik öğretimindeki tutum ve davranışlara yeni bakış açıları kazandırabilmek amacıyla, "Math Their Way” Eğlenceli Matematik" çalışmaları gerçekleştirilmektedir. ABD'de bulunan "Center for Innovatıon" öncülüğünde geliştirilen bir eğitim programı olan "Math Theri Way" çalışmalarında manipülatiflerle oynayarak ve pratik uygulamalar yaparak matematik eğitiminde zorlanmadan, severek kazanımlar

İlk Yıllar Programı (PYP) (Primary Years Program)

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı PYP'nin altı temel teması altında işlenir.·                                       Kim Olduğumuz·                                       Bulunduğumuz yer ve zaman·                                       Kendimizi ifade etme yollarımız·                                       Dünyanın İşleyişi·                                       Kendimizi düzenleme biçimimiz·                                       Gezegeni paylaşma Tema başlıkları altında sorgulama üniteleri oluşturulur ve PYP'nin temel öğeleri olan bilgi, beceriler, tutumlar, kavramlar ve eylem doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilir.

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

YEDİ BİLİM Anaokulları okul öncesi eğitim programı; çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. YEDİ BİLİM ANAOKULLAR' nda etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden STEM - Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering

WhatsApp WhatsApp