Eğitim Programımız

YEDİ BİLİM Anaokulları okul öncesi eğitim programı;
çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını,
araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır.
YEDİ BİLİM ANAOKULLAR’ nda etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden STEM – Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matemik) alanlarını kapsayan eğitim modeliyle AKADEMİK EĞİTİMİ ; Montessori eğitimi ile (Zarafet ve Kibarlığı); Değerler Eğitimi ile saygı-sevgi-hoşgörü- yardımlaşma-paylaşma gibi toplumsal kuraları; spor, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri ile özgüveni ,yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan özel bir
eğitim programı uygulanmaktadır.