GÖRSEL SANATLAR

Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Uygun hava koşullarında resim, heykel ve

seramik çalışmalarımızı doğada gerçekleştirmekteyiz. Yıl içerisinde ortaya çıkardığımız ürünleri belirli günlerde atölyemizde ve okul içerisinde sergilemekteyiz. Öğrencilerimizin görsel okur-yazarlığını

sağlayabilmek için atölyemizde, sanat tarihinde yer almış ressam ve heykeltıraşların önemli eserlerini öğrencilere tanıtmaktayız. Günümüz sanatçılarını ise “Sanatla Buluşma Günleri” adı altında düzenlediğimiz alan gezileri (sergi, müze, sanat atölyeleri) sırasında birebir yakından görme ve tanıtma imkanı sunmaktayız.Öğrencilerimizi ileriki yaşamlarında da sanata, sanatçıya duyarlı, kültür ve

tabiat varlıklarına sahip çıkabilen, barışçı, insancıl ve yaratıcı bireyler olarak toplumda yerlerini almalarını hedeflemekteyiz.

WhatsApp WhatsApp