İlk Yıllar Programı (PYP) (Primary Years Program)

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı PYP’nin altı temel teması altında işlenir.

·                                      
Kim Olduğumuz

·                                      
Bulunduğumuz yer ve zaman

·                                      
Kendimizi ifade etme yollarımız

·                                      
Dünyanın İşleyişi

·                                      
Kendimizi düzenleme biçimimiz

·                                      
Gezegeni paylaşma
Tema başlıkları altında sorgulama üniteleri oluşturulur ve PYP’nin temel öğeleri olan bilgi, beceriler, tutumlar, kavramlar ve eylem doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilir.

WhatsApp WhatsApp