KEŞİF VE BİLİM

Keşif ve Bilim etkinliklerinde öğrencilerimizin, temel beceriler, nedensel beceriler ve deneysel becerilerden oluşan bilimsel süreçlerini tamamlamaları hedeflenmektedir.. Bu becerileri kazandırırken gözlem yapma,

ölçme, sınıflama, sayı ve uzay ilişkileri, veri kullanma-kaydetme-yorumlama,tahmin , , deney, kontrol etme, karar verme gibi

alt becerileri desteklenerek merak     duygusunu besleyen , heyecan uyandıran, ilgi çekici çalışamalar gerçekleştirilir.

WhatsApp WhatsApp