MÜZİK

Anaokulumuzdaki müzik e t k i n l i k l e r i m i z i n t e m e l a m a c ı ö ğ re n c i l e r i n m ü z i k yoluyla kendilerini ifade etme

becerilerine yardımcı olmak, müziğe d a i r y e t e n e k v e b e c e r i l e r i n i g e l i ş t i r m e l e r i i ç i n u y g u n o r t a m

sağlamaktır.

Müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntem olan Orff yönteminin uygulandığı etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı

uygulamalar da yer almaktadır.

Çeşitli Orff çalgıları, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ve koro çalışmaları

ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

WhatsApp WhatsApp