ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim öğretim sürecimizin son aşamasıdır, amaçlarımız doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim-öğretim etkinliklerinin 3-6 yaş öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında, oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme  sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.


·           
Gözlem kayıtları

·             
Anektod kayıtları

·             
Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler

·             
Her dönemde bir kez olmak üzere Portfolyo Sunumları

·             
Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen Gelişim Raporları

·             
Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan rubrikler (İngilizce, Beden Eğitimi/Yüzme, Bilgisayar, Satranç, Fen ve Matematik, Müzik, Resim, Bale, Halk oyunu vb. )

·             
Her dönemde bireysel veli – öğretmen görüşmeleri

·             
Her dönemde her çocuk için doldurulan kazanım değerlendirme formları
Anasınıfından başlayarak tüm ilköğretim kademesinde kullandığımız bütün öğrencilerin gelişimini düzenli olarak izleyip gereken önlemlerin alınması için veri sağlayan ve eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan somut bir ölçme değerlendirme aracıdır

WhatsApp WhatsApp