SATRANÇ

Satranç derslerimizin amacı; öğrencilere satrancı sevdirerek, satrancın temel öğreti ve kazanımlarını onların hayatlarına aşılamak ve ömür boyu onlarla ilerleyebilecek çok faydalı bir

uğraşı kazandırmaktır.

Dans, boyama, drama, çeşitli satranç programları ve videolar kullanılan derslerde, amaçlanan satranç ö ğ r e t i l e r i n i k ı s a c a ; d i k k a t , ö n g ö r ü v e konsantrasyonu arttırmak, hayal gücünü ve kapsamlı düşünmeyi geliştirmek, sabırlı ve soğukkanlı olma becerilerini kazanmak,

özgüven kazanmak ve bunun yanı sıra yenmek, yenilmek, rakibe saygı duymak, kurallara uymak gibi

k a v r a m l a r ı ö ğ r e n m e k , d ü ş ü n m e n i n v e s a k i n o l m a n ı n ö n e m i n ia n l a m a k o l a r a k sıralayabiliriz.

WhatsApp WhatsApp