YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yaşam boyu öğrenme, anaokulunda başlar. Anaokulu, yani 3-6 yaş dönemi eğitim-öğretimi, erişkin kişiliklerinin % 80’inin belirlendiği, çok önemli bir zaman dilimidir. Bu süreçte, öğrenme çok kolay sağlanır; doğal olarak edinilen bilgiler, uygulama ve tekrarlarla pekiştirilir. Bu bağlamda, anaokullarımızda, yabancı dilin hâkim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Yabancı dilin eğlenceli ortamlarda yaşayarak öğrenilmesi kalıcı olma özelliğini pekiştirmektedir. Yabancı dil ö ğ re t i m i m i z , ko n u l a ra u y g u n m e k a n l a rd a , öğrencilerimizin pratiklerini geliştirici yöntemlerle uygulanmaktadır.

WhatsApp WhatsApp