YÜZME

Öğrencileri temel yüzme eğitimine hazır hale getirmek amacıyla yapılan yüzme etkinlikleri kuvvet ve zindelik kazandırmasının yanı  sıra

vücut kaslarını bir bütün olarak ç a l ı ş t ı r d ı ğ ı i ç i n ö ğ r e n c i l e r i n kardiyovasküler dayanıklılığını, kas gücü ve esnekliğini artırmaya yardımcı olur. Suyun içinde öğrenciler değişik duyu ve hareket

tecrübeleri edinebilirler.

Basınç duygusunu, karşı kuvveti ve kaldırma kuvvetini tecrübe ederler. Yüzme etkinliğinde öncelikle nefes ve suda durma çalışmaları oyun ağırlıklı bir program ile yapılır. Bu oyunlar sayesinde öğrenciler nefes kontrolü, su içi nefes

kapasitelerinin artması ve suda duruş gibi kazanımları edinirler. Su içinde rahat hareket edebilme, bacak ve kollarını kontrol    etme kabiliyetlerini artırırlar.

Temel nefes ve duruş kontrolü çalışmalarından sonra küçük havuzda ayak tahtası ile serbest ayak vuruş çalışmaları yaptırılır. Öğrencilerin seviyeleri göz önünde bulundurularak büyük havuzda çalışmalara devam edilir.

WhatsApp WhatsApp